New Automation Technology

Beckhoff Automation levererar öppna automationsprodukter baserade på beprövad teknik som gör att kunder kan implementera dem i avancerade system snabbare och till en lägre totalkostnad än traditionella PLC och MotionControl-system. Beckhoffs ”New Automation Technology” produktportölj består av:
- Industri PCs, EmbeddedPC och Embedded Controller(PLC)
- PC-Skärmar
- I/O (IP20 och IP67)
- Servoförstärkare & motorer
- TwinCAT, mjukvaruplattform med standarden IEC61131-3
Produkterna kan användas separat eller tillsammans i ”sömlösa” system för alla typer av applikationer. Beckhoffs ”New Automation Technology”-filosofin står för universella och öppna styr- och automationslösningar. De används i hela världen, i en rad olika applikation från CNC-maskiner till intelligent fastighetsautomation. Beckhoff kan idag ge sina kunder ett fullt utbud av produkter inom både hårdvaru- eller mjukvarubaserade styrsystem.

Beckhoff Sverige

Beckhoff har ett tätt försäljningsnätverk av dotterbolag och distributörer över hela världen. Det svenska dotterbolaget, Beckhoff Automation AB, grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Malmö. Verkställande direktör är Håkan Brandt. Förutom försäljning och teknisk support finns även lokalt utbildningscentra i Malmö. Lokala försäljningskontor finns i Göteborg och Stockholm.

Beckhoff Automation

Huvudkontor Verl, Tyskland

903 million € (-1 %)
Omsättning 2019
4,350
Globalt antal anställda
39
Dotterbolag/
Försäljningskontor
23
Försäljning/Tekniska kontor Tyskland
över 75
Distributörer globalt
Omsättning 

Omsättning

Närvaro på alla kontinenter världen över
Närvaro på alla kontinenter världen över

De centrala avdelningarna som utveckling, produktion, administration, distribution, marknadsföring, support och service finns på Beckhoff Automation GmbH & Co. KG’s huvudkontor i Verl, Tyskland. En snabbt växande närvaro på den internationella marknaden sker genom dotterbolag. Genom samarbetspartners över hela världen är Beckhoff representerat i över 75 länder.

PC-baserad styrteknik
PC-baserad styrteknik

Sedan företaget etablerades 1980, har en kontinuerlig utveckling av innovativa produkter och lösningar baserade på PC-teknik lagt en grund till Beckhoff framgångar. Många teknologier som vi tar för givet idag var ett koncept från Beckhoff i ett tidigt stadium och framgångsrikt introducerad på marknaden. Beckhoffs PC-Control filosofi och innovationer som Lightbus, Bus Terminal (bussplintar) och TwinCAT är milstenar i automationstekniken och har blivit accepterad som högprestanda alternativ till traditionell styrteknik. EtherCAT, lösningen för realtids-Ethernet, ger förutom framtidssäker högprestanda teknik för nya generationer av ”leading edge”-styrkoncept, även för teknik för styrning som behöver flexibel och kostnadseffektiv kommunikation.